หมวดหมู่: ศิลป์ภาษา

แผ่นงานตัวอย่างและคำจำกัดความ

คำย่อคือรูปแบบสั้น ๆ ของนิพจน์หรือคำที่มีความยาว ประกอบด้วยกลุ่มตัวอักษรที่นำมาจากคำหรือวลี คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างคำย่อหรือดาวน์โหลดชุดเวิร์กชีตที่ครอบคลุม

ใบงานคำวิเศษณ์

ใบงานการศึกษา 2 หน้าของเขาจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำวิเศษณ์ ใช้ในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนหรือเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนแบบโฮมสคูล นอกจากนี้ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขได้

คำคุณศัพท์ คำจำกัดความ & แผ่นงาน

คำคุณศัพท์คือคำที่ใช้อธิบายหรือให้คำอธิบายแก่บุคคล สถานที่ และสิ่งของ คำอธิบายเหล่านี้สามารถช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาด รูปร่าง อายุ สี แหล่งกำเนิด วัสดุ วัตถุประสงค์ ความรู้สึก สภาพ บุคลิกภาพ หรือพื้นผิว ดาวน์โหลดคอลเลกชันเวิร์กชีตคำคุณศัพท์ของเราวันนี้ใบงานคำคุณศัพท์

ใบงานการศึกษา 2 หน้านี้จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำวิเศษณ์ ใช้ในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนหรือเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนแบบโฮมสคูล นอกจากนี้ผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขได้

ตัวอย่าง Ad Hominem และแผ่นงาน

ad hominem เป็นสำนวนภาษาละตินที่มีความหมายว่า 'กับผู้ชาย' หรือ 'กับบุคคล' ในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางวรรณกรรม หมายถึงการแสดงความเห็นต่อบุคคล มักจะเป็นคู่ต่อสู้ เพื่อบ่อนทำลายเขา/เธอ แทนที่จะเป็นข้อโต้แย้งของเขา/เธอ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KidsKonnect

คู่มือการเรียนอักษรอักษร

แผ่นงานตัวอักษรพิมพ์ตัวอักษรพรีเมี่ยมสำหรับเด็กเพื่อเรียนรู้ตัวอักษร ABC ของพวกเขา ใบงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับกิจกรรมก่อนวัยเรียน ก่อนวัยเรียน และระดับอนุบาล

แผ่นงานกริยา ตัวอย่าง & คำจำกัดความ

กริยาการกระทำคือคำที่แสดงการกระทำทางร่างกายหรือจิตใจ เป็นเพียงการแสดงการกระทำหรือบางสิ่งที่บุคคล สัตว์ พลังแห่งธรรมชาติ หรือสิ่งของสามารถทำได้ คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างกริยาการกระทำ หรือดาวน์โหลดชุดเวิร์กชีต

แผ่นงานเรียงตามตัวอักษร ตัวอย่าง & คำจำกัดความ

lphabetical Order เป็นวิธีการจัดทำดัชนีโดยที่ชื่อ คำศัพท์ หรือคำต่างๆ ถูกจัดเรียงในลำดับเดียวกันกับตัวอักษรของตัวอักษร (A-Z) ดาวน์โหลดใบงานการเรียงตามตัวอักษรพร้อมใช้ 5 ใบของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจในการเรียงลำดับตามตัวอักษร

ตัวอย่างเปรียบเทียบและแผ่นงาน

ชาดกเป็นวรรณกรรมหรือข้อความที่นำเสนอแนวคิดที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นรูปธรรมผ่านวิธีการหรือวิธีการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดาวน์โหลดใบงานเปรียบเทียบพร้อมใช้ 5 ใบของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าอุปมานิทัศน์คืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างพาดพิงและแผ่นงาน

การพาดพิงเป็นการอ้างอิงหรือกล่าวถึงบุคคล เหตุการณ์ แถลงการณ์ งานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ตำนาน ศาสนา หรือวัฒนธรรมสมัยนิยม ดาวน์โหลดแผ่นงานพาดพิงพร้อมใช้ 5 ใบของเราซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าการพาดพิงคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างการสะกดคำและแผ่นงาน

lliteration เป็นเทคนิคกวีนิพนธ์หรืออุปกรณ์โวหารวรรณกรรมที่ชุดของคำในประโยคมีเสียงพยัญชนะตัวแรกเหมือนกัน ดาวน์โหลด 5 แผ่นงานการสะกดคำพร้อมใช้ ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าการสะกดคำคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างความคลุมเครือและแผ่นงาน

ความคลุมเครือ (ออกเสียงว่า “am-bə-gyü-ə-tē”) เป็นคำ วลี ประโยค หรือแม้แต่โครงเรื่องที่แสดงความคิดหรือสถานการณ์ที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย ดาวน์โหลดแผ่นงานความกำกวมพร้อมใช้ 5 ใบของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าความกำกวมคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างและแผ่นงานผิดสมัย

Anachronism คือเมื่อบางสิ่งไม่อยู่ในกลุ่มหรือบางสิ่งที่ไม่อยู่ในสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบางสิ่งไม่เข้ากับเวลา ดาวน์โหลดเวิร์กชีต Anachronism ที่พร้อมใช้งาน 5 แผ่นของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับ Anachronism

ตัวอย่างและแผ่นงานเปรียบเทียบ

ความคล้ายคลึงกันเป็นวิธีการเปรียบเทียบ: เมื่อความคิด แนวคิด หรือสิ่งหนึ่งเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่แตกต่างจากครั้งแรกอย่างมาก ดาวน์โหลด 5 แผ่นงานเปรียบเทียบพร้อมใช้วันนี้

ตัวอย่าง Anaphora & แผ่นงาน

Anaphora เกิดขึ้นเมื่อคำหรือวลีซ้ำในประโยคเพื่อให้วลีของประโยคเน้นย้ำหรือโทนที่เข้มกว่าหรือแตกต่างกัน ดาวน์โหลดเวิร์กชีต Anaphora ที่พร้อมใช้งาน 5 แผ่นของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่า Anaphora คืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและใบงาน

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคือการบอกเล่าสั้นๆ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ และมักจะเป็นเรื่องตลก เหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรามักจะให้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในชีวิตประจำวันของเรา ดาวน์โหลดใบงานเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยพร้อมใช้ 5 ใบของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างคำพังเพยและแผ่นงาน

คำพังเพยเป็นข้อความสั้นๆ และรวดเร็วที่ให้หลักการ ความจริง หรือความคิดเห็น ดาวน์โหลดเวิร์กชีต Aphorism ที่พร้อมใช้งาน 5 แผ่นซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับคำพังเพย

ตัวอย่างและใบงานก่อนหน้า

มาก่อนคือวลี อนุประโยค หรือคำที่เรียกซ้ำในภายหลังโดยคำ คำนาม หรือวลีก่อนหน้า ดาวน์โหลดใบงานก่อนหน้าพร้อมใช้ 5 ใบของเราซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าก่อนเกิดคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างและเวิร์กชีตของศัตรู

antagonist เป็นอุปกรณ์วางแผนที่มาจากคำภาษากรีก 'antagonistēs' ซึ่งหมายถึงคู่ต่อสู้ คู่ต่อสู้ หรือผู้แข่งขัน ดาวน์โหลดใบงานปฏิปักษ์พร้อมใช้ 5 ใบของเราซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าศัตรูคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างและแผ่นงานตรงกันข้าม

สิ่งที่ตรงกันข้ามคืออุปกรณ์ทางวรรณกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเน้นความแตกต่างของสองสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เข้ากันไม่ได้ ดาวน์โหลดใบงานคำตรงกันข้ามพร้อมใช้ 5 ใบของเรา ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบความรู้ของนักเรียนและความเข้าใจว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไร